Bắt đầu trên TikTok

TikTok 101

Điều hướng TikTok

Tìm nội dung, cộng đồng và người sáng tạo

Cá nhân hóa hồ sơ TikTok

 

Sáng tạo nội dung

Các yếu tố của video TikTok

Mẹo và thủ thuật máy ảnh

Dành cho bạn là gì?

Ánh sáng, máy ảnh và TikTok

Thêm hiệu ứng và chỉnh sửa

Luôn cập nhật các tính năng

Tầm quan trọng của âm thanh

Nền tảng để thành công

6 bí quyết quan trọng để thành công

Chiến lược nội dung

Tìm phong cách của bạn

Tìm kiếm cộng đồng của bạn

Tăng tiếp cận video

Phát live

Chiến lược nội dung

Xây dựng chiến lược nội dung

Xây dựng cộng đồng

Q&A: tương tác với cộng đồng của bạn

Hiểu khán giả của bạn

Xây dựng thương hiệu

Phân tích dữ liệu

Nguyên tắc cộng đồng và quyền riêng tư

Câu hỏi thường gặp về bảo mật

Tiêu chuẩn cộng đồng

Những lời khuyên về an toàn

Tài trợ TikTok

Qũy nhà sáng tạo

Thị trường nhà sáng tạo

Tặng quà trực tiếp

Tài trợ TikTok

Qũy nhà sáng tạo

Một quỹ thưởng cho người sáng tạo? Đúng rồi. Đọc tất cả về Quỹ người sáng tạo TikTok tại đây.

Thị trường nhà sáng tạo

Làm việc với các thương hiệu mở ra cánh cửa cho tất cả các loại cơ hội. Tìm hiểu thêm về cách cộng tác với các thương hiệu bằng TikTok Creator Marketplace.

Tặng quà trực tiếp

Khi người sáng tạo tổ chức sự kiện trực tiếp trên TikTok, họ có cơ hội nhận được quà tặng. Kiểm tra tất cả các chi tiết ở đây.