Bạn muốn tham gia vào thế giới TikTok? Bắt đầu bằng cách cá nhân hóa hồ sơ của bạn.
Một bước nhỏ cuối cùng trước khi bạn bắt đầu tạo video là cá nhân hóa hồ sơ của bạn và tìm ra cá tính của bạn.
Hồ sơ
Khi nói đến hồ sơ TikTok của bạn, hãy cân nhắc chọn một hình ảnh hoặc video hồ sơ tốt và cung cấp tiểu sử rõ ràng mô tả bản thân bạn. Như câu ngạn ngữ xưa, một bức tranh có giá trị bằng một ngàn lời nói. Vì vậy, hãy xem xét ảnh hồ sơ hoặc video truyền tải những gì bạn muốn truyền đạt đến cộng đồng TikTok.

Đối với tiểu sử của bạn, các phương pháp hay nhất bao gồm viết nội dung nào đó để cộng đồng biết tài khoản của bạn nói về điều gì. Hãy nghĩ về việc làm cho nó mang tính mô tả và truyền đạt mọi thứ bạn muốn người khác biết về bạn với tư cách là người sáng tạo.

Hãy nhớ rằng ngay cả với tài khoản riêng tư, thông tin hồ sơ của bạn – bao gồm ảnh hồ sơ, tên người dùng và tiểu sử – sẽ hiển thị với tất cả người dùng. Vì vậy, mặc dù bạn có thể chọn không chia sẻ những thứ như thành phố của bạn hoặc các số nhận dạng cá nhân khác, nhưng có rất nhiều cách khác để thể hiện bản thân trong hồ sơ của bạn.

Persona
Một phần quan trọng của việc tìm kiếm thành công trên TikTok là thiết lập danh tính hoặc cá tính của bạn. Có lẽ nó liên quan đến việc thể hiện một tài năng hoặc kỹ năng độc đáo.

Có thể đó là cách giáo dục khán giả bằng thông tin mà bạn có kiến ​​thức đặc biệt. Hãy nghĩ đến việc viết một tuyên bố sứ mệnh để giúp thu hẹp loại video bạn muốn tạo.

Để giúp xác định tính cách của bạn, bạn cũng có thể tự hỏi mình những câu hỏi như:

Bạn có thể chia sẻ kỹ năng hoặc niềm đam mê nào với người khác?
Bạn muốn tạo ra tác động nào?
Thông điệp bạn muốn chia sẻ là gì?
Người sáng tạo TikTok yêu thích của bạn là ai và tại sao?
Khi bạn đã trả lời những câu hỏi đó, bạn sẽ có ý tưởng về loại tài khoản bạn muốn chạy.

Với những điều đã đề cập, bạn đã học được cách bắt đầu và tối ưu hóa hồ sơ của mình cho TikTok.