Tratha là gì?

Tratha là blog chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn một cách tận tâm hữu ích từ tổng quát đến chuyên sâu về Digital Marketing.

Mục đích ra đời

Tratha được tạo ra với mục đích ban đầu là nơi trải lòng về con đường Marketing mà Tài đang theo đuổi.

Giá trị cốt lõi

Sự hiệu quả tối ưu trong Digital Marketing.

Sứ mệnh

Giúp đỡ nhiều người hơn tiếp cận với Digital Marketing một cách hiệu quả.

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu Digital Marketing hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu cho Marketer và Chủ doanh nghiệp SME.