Tratha là gì?

Tratha là blog chia sẻ kiến thức tận tâm hữu ích từ tổng quát đến chuyên sâu về Digital Marketing

Mục đích ra đời

Tratha được tạo ra với mục đích ban đầu là nơi trải lòng về con đường Marketing Tài đang theo đuổi

Sứ mệnh

Giúp đỡ nhiều người hơn tiếp cận với Digital Marketing một cách hiệu quả