Đói với nhiều cách hơn nữa để tương tác với khán giả của bạn? Hỏi & Đáp có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.
Khi nói đến việc phát triển phạm vi tiếp cận của bạn với tư cách là người sáng tạo, có một ý tưởng mà chúng tôi không thể nhấn mạnh: Tương tác với khán giả của bạn . Đối với video TikTok, phần nhận xét mang đến cơ hội hoàn hảo để tương tác với người xem và duy trì cuộc đối thoại. Đó là lý do tại sao TikTok đã tạo ra các công cụ như Hỏi và Đáp để giúp bạn tối đa hóa kết nối trong nhận xét video và TRỰC TIẾP, giúp bạn xây dựng cộng đồng khi bạn tạo.

Hỏi & Đáp
Hỏi và Đáp tăng cường kết nối với khán giả bằng cách cho phép người xem đặt câu hỏi trực tiếp thông qua trang Tiểu sử của người sáng tạo hoặc trong phần nhận xét của video.

Hiệu ứng giọng nói
Trong tiểu sử Tiểu sử của người sáng tạo, liên kết tiểu sử Hỏi và Đáp đưa người nhận xét đến một trang Giải đáp riêng biệt, nơi có thể tìm thấy tất cả các câu hỏi và video phản hồi tương ứng của họ. Người xem có thể gửi câu hỏi mới từ trang Hỏi & Đáp và họ cũng có tùy chọn duyệt qua các câu hỏi trước đó và video phản hồi của họ.

Khi nói đến video, khán giả cũng có khả năng đánh dấu nhận xét của họ dưới dạng truy vấn Hỏi và Đáp, lần lượt được gắn nhãn là câu hỏi trong phần nhận xét. Sau đó, người sáng tạo có thể nhanh chóng và dễ dàng xác định các câu hỏi trong phần nhận xét video của họ và trả lời.

Khi tạo câu trả lời của họ, người sáng tạo có thể chọn trả lời bằng nhận xét hoặc trả lời qua video và họ cũng có thể thêm nhận xét Hỏi & Đáp dưới dạng hình dán trong câu trả lời của mình. Nếu người sáng tạo phản hồi bằng một video, phần nội dung mới này sẽ liên kết trở lại video gốc mà câu hỏi được đặt ra lần đầu tiên.
Nhận xét TRỰC TIẾP
Q&A cũng có sẵn trong LIVE, cho phép người sáng tạo dễ dàng xác định các câu hỏi Q&A trong các cuộc trò chuyện trực tiếp của họ từ một bảng điều khiển riêng biệt. Người dẫn chương trình TRỰC TIẾP cũng có tùy chọn hiển thị câu hỏi cho tất cả người xem và trả lời chính thức thông qua Q&A.

Bình luận văn hóa
Hãy nhớ: Trao đổi câu hỏi và câu trả lời không chỉ liên quan đến TRỰC TIẾP hoặc video. Hỏi & Đáp là một phần quan trọng của trải nghiệm bình luận TikTok và phần bình luận có thể là nơi tạo ra và định hình các xu hướng và văn hóa trên TikTok. Hỏi & Đáp cho phép bạn tương tác với cộng đồng của mình, xây dựng các kết nối có ý nghĩa và tìm hiểu thêm về khán giả của bạn.

Kích hoạt Q&A
Để kích hoạt Q&A, hãy truy cập trang Cài đặt và quyền riêng tư, chọn Công cụ dành cho người sáng tạo, chạm vào Q&A và nhấn nút “Bật Q&A”.