You are currently viewing Chương 6: Một Số Yếu Tố Bên Ngoài Ảnh Hưởng Hành Vi Khách Hàng

Nhân khẩu

Mô tả các đặc điểm của dân số.
Quy mô dân số.
Cấu trúc độ tuổi.
Phân bố dân cư.
Nghề nghiệp.
Trình độ.
Giới tính.
Thu nhập…

Phong cách sống – các thành phần xác định.

Yếu tố cấu thành
Nhân khẩu học.
Giai tầng xã hội.
Động cơ.
Tính cách.
Cảm xúc.
Giá trị.
Chu kỳ sống gia đình.
Văn hóa.
Kinh nghiệm quá khứ…
Phong cách sống:
Sống như thế nào.
Hành động.
Mối quan tâm.
Thích/ không thích.
Thái độ.
Mua sắm.
Sự trông đợi.
Cảm nhận…
Sự ảnh hưởng đến hành vi:
Mua sắm:
Như thế nào?
Khi nào?
Ở đâu?
Cái gì?
Với ai?
Sử dụng:
Ở đâu?
Với ai?
Như thế nào?
Khi nào?
Cái gì?

Văn hóa

Văn hóa là hệ thống những giá trị, đức tin, truyền thống và các chuẩn mực hành vi.
Văn hóa được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ, được truyền từ đời này sang đời khác.
Con người ngay từ khi sinh ra đã hấp thụ các yếu tố văn hóa từ gia đình, trường học, qua giáo dục và tôn giáo, qua giao tiếp xã hội.

Nhánh văn hóa

Hình thành do:
Nguồn gốc dân tộc.
Chủng tộc.
Tín ngưỡng.
Môi trường tự nhiên…
Ảnh hưởng tới sở thích, đánh giá và lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng.

Giai tầng xã hội

Những nhóm tương đối ổn định trong khuôn khổ xã hội được sắp xếp theo thứ bậc đẳng cấp, được đặc trưng bởi quan điểm giá trị lợi ích và hành vi đạo đức giống nhau ở các thành viên.
Dựa vào nhiều yếu tố: thu nhập, của cải, trình độ học vấn, nghề nghiệp, định hướng giá trị…
Cùng tầng lớp -> khuynh hướng xử sự, thị hiếu giống nhau -> thường cùng sở thích về nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ giải trí, địa điểm mua sắm,…

Nhóm

Nhóm gồm từ 2 người trở lên cùng chia sẻ các quy tắc, giá trị, niềm tin và có mối quan hệ một cách rõ ràng hoặc không rõ ràng làm cho hành vi của họ phụ thuộc qua lại lẫn nhau.
Nhóm tham khảo (Reference group) là nhóm có tính hướng dẫn cho hành vi cá nhân trong một tình huống cụ thể.

Nhóm tham chiếu ảnh hướng đến quá trình tiêu dùng

Sự tuân thủ (Comformity): khuynh hướng muốn giống những người xung quanh và những người quan trọng.
Các quy tắc (Norms): là những mong đợi chung về hành vi có tính quy tắc mà thích hợp cho tất cả những người trong xã hội bất kể vị trí. Các quy tắc này liên quan đến chức năng của nhóm và nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt.

Hộ gia đình

Khái niệm: Hộ gia đình là một đơn vị tiêu dùng cơ bản đối với hầu hết các hàng hóa tiêu dùng, hình thức tiêu dùng của từng cá nhân trong gia đình ít khi nào độc lập với việc tiêu dùng của thành viên khác trong gia đình.
* Kiểu hộ gia đình:
Hạt nhân.
Mở rộng.

Việc ra quyết định của những người trong gia đình

Vai trò của cá nhân trong gia đình:
Người khởi xướng.
Người tìm kiếm thông tin.
Người ảnh hưởng.
Người ra quyết định.
Người mua hàng.
Người sử dụng.
Những thay đổi văn hóa và xã hôi.

Sự thay đổi của cấu trúc hộ gia đình

Tỉ lệ sinh.
Khuynh hướng lập gia đình.
Tỉ lệ ly dị.
Phụ nữ đi làm.

Hộ gia đình và hành vi tiêu dùng

Các yếu tố tác động hành vi mua và tiêu dùng:
Cấu trúc hộ gia đình.
Chu kỳ sống hộ gia đình.
Quá trình quyết định của hộ gia đình.
Từ đó lập ra Chiến lược Marketing.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời