You are currently viewing TikTok cân nhắc bật kiếm tiền cho người sáng tạo nội dung tại Việt Nam

Động thái lấy ý kiến khảo sát một bộ phận người sáng tạo nội dung. Ngày 15 tháng 10, TikTok gửi thông báo hệ thống cho tài khoản của mình để khảo sát nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong đó có 2 mục liên quan trực tiếp đến cho người làm video.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời