1000 followers live TikTok
1000 followers live TikTok

Hôm qua ngày 13 tháng 10, khi mình tình cờ xem live của một bạn 3000 follow thì mình không còn giới hạn 5000 như mình nghĩ lúc đầu nữa và mình phát hiện ra tài khoản có hơn 2000 follow của mình cũng đã được bật tính năng live.
Mình tiếp tục kiểm tra thêm một tài khoản hơn 3000 follow của mình và tài khoản này cũng được bật.
Tiếp theo, mình kiểm tra 2 tài khoản một là hơn 100 follow và hai hơn 200 follow thì cả hai tài khoản này đều chưa được bật live.
Sau đó, mình nhìn thấy có bạn mới chỉ 1.1K follow cũng được live stream, thì mình nghĩ là TikTok đã có đợt cập nhật phổ biến tính năng live cho người dùng theo đúng công bố hơn 1000 follow tại Việt Nam để được live.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời