You are currently viewing [ Tin tức ] Live TikTok cập nhật follower đang online & cho phép khiếu nại khi bị cấm

2 cập nhật mới nhất từ Live TikTok trong đầu tháng 12 gồm thông báo số người đang hoạt động và cho phép gửi khiếu nại khi bị cấm phát trực tiếp

Follower đang hoạt động live TikTok
Follower đang hoạt động live TikTok

Gửi khiếu nại cấm live TikTok do nhầm lẫn
Gửi khiếu nại cấm live TikTok do nhầm lẫn

Gửi yêu cầu xem xét lại cấm live TikTok
Gửi yêu cầu xem xét lại cấm live TikTok

Đã gửi khiếu nại thông báo hệ thống từ TikTok
Đã gửi khiếu nại thông báo hệ thống từ TikTok

Thông báo hệ thống từ TikTok
Thông báo hệ thống từ TikTok

Hoàn tất gửi khiếu nại TikTok
Hoàn tất gửi khiếu nại TikTok

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời