You are currently viewing Tổng hợp khái niệm trong môn marketing căn bản cần nắm

Đây là các khái niệm mình tổng hợp trong môn marketing căn bản giúp các bạn trong phần câu hỏi mở. Môn này có phần này dễ kiếm điểm nhất nên các bạn cố gắng học thuộc nhé.

MKT : là một hoạt động của con người nhằm thoản mãn những nhu cầu và muốn của họ thông qua trao đổi mua bán

Khái niệm mkt đại trà: nhà cung cấp hướng tới quan điểm sản xuất, “phân phối và quảng cáo đại trà” hướng tới thoả mãn tất cả nhu cầu của khách hàng trong thị trường. Tập trung sản xuất sản phẩm đồng nhất, không quan tâm đến việc làm thương hiệu của mình.

MKT cổ điển : là hoạt động kinh doanh có lien quan trực tiếp đến dòng phân phối-bán hàng hóa và dịch vụ từ nguời sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng

MKT hiện đại : Là nghệ thuật kết hợp, vân dụng những nỗ lực nhằm khám phá sáng tạo thỏa mãn và gợi mở nhu cầu của khách hàng để tạo ra lợi nhuận mong muốn

MKT có 6 chức năng cơ bản:

Chức năng thích ứng: làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu của thị trường

Chức năng phân phối: là toàn bộ quá trình hoạt động nhằm tổ chức vận động sản phẩm từ sau khi kết thúc quá trình sản suất đến khi nó được trao đến tay người tiêu dung, nhà bán buôn, bán lẻ.

Chức năng tiêu thụ: cung ứng sản phẩm hàng hoá cho khách hàng cá nhân hoặc tổ chức.

Chức năng hỗ trợ:

+ điển hình hoá và phân loại hàng hoá

+ quảng cáo và xúc tiến bán

+ dịch vụ

+ hội chợ và quan hệ công chúng

Chức năng mạo hiểm: là những mất mát tổn thất có thể có do tác động của sự không chắc chắn từ kết quả kỳ vọng của hoạt động kinh doanh.

Chức năng điều hoà, phối hợp: điều hoà chức năng các bộ phận trong công ty, MKT tự điều hoà phối hợp trong nội bổ tổ chức và vận hành MKT.

Nhu cầu tự nhiên : cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận đc

Mong muốn :là một nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù tương úng với trình độ văn hóa và bản tính của con người

Môi trường mkt: bao hàm các tác nhân và lực lượng bên ngoài marketing đang ảnh hưởng đến khả năng quản trị mkt trong cuộc triển khai và duy trì mối quan hệ thàng công với khách hàng mục tiêu của DN.

Môi trường mkt vi mô: là những lực lượng, yếu tố có quan hệ trực tiếp với từng công ty và tác động đến khả năng phục vụ khách hàng của nó.

Môi trường mkt vĩ mô: là những lực lượng xã hội rộng lớn đang ảnh hưởng đến toàn cục môi trường vi mô,nội bộ doanh nghiệp và tạo thời cơ cũng như mối đe dọa đối vs doanh nghiệp

Công chúng là bất kì nhóm xã hội nào có một sự chú í thực tế hay tiềm tàng hoặc tác động đến khả năng đạt đc mục tiêu của một tổ chức

Đối thủ cạnh tranh là những doanh nghiệp phục vụ cùng phân khúc khách hàng mục tiêu, cùng chủng loại sản phẩm, cùng thỏa mãn một nhu cầu của khách hàng.

Nhà cung cấp là những người cung ứng là những công ty kinh doanh và những người cá thể cung cấp cho công ty và các đối thủ cạnh tranh và các nguồn vật tư cần thiết để sản xuất ra những mặt hàng cụ thể hay dịch vụ nhất định.

Các trung gian mkt bao gồm tất cả các tổ chức và cá nhân trợ giúp cho doanh nghiệp trong việc xúc tiến bán hàng và phân phối của hàng hóa của công ty tới người tiêu dung cuối cùng

Khái niệm thị trường: là bao gồm tất cả các khách hàng tiềm ẩn có cùng một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó.

Tháp nhu cầu của maslow

Nhu cầu sinh lý(đói, khát…)

Nhu cầu an toàn(được bảo vệ, được yêu ổn)

Nhu cầu xã hội(cảm giác thân mật, tình yêu, giao lưu)

 

Nhu cầu được tôn trọng, được công nhận, có địa vị xã hội

Nhu cầu tự hoàn thiện

M.I.S là cấu trúc diễn biến bao gồm con người các thiết bị và quy trình thu thập, phân loại, phân tích lượng giá và phân phối các dòng các dòng thông tin chuẩn xác,kịp thời,thích hợp cho người quản trị quyết định mktg nhằm tăng cường hiệu thực kế hoạch hóa, thực hiện và kiểm tra marketing

Nghiên cứu mkt là quá trình thu tập có hệ thống ghi chép phân loại phân tích và thông đạt có mục tiêu các tài liệu có liên quan đến thái độ ứng xử, nhu cầu,ý niệm quan điểm động cơ của các nhân hoạc tổ chức tiêu dung trong mối quan hệ tương tác với những hoạt động hàng ngày

Câu hỏi đóng : là những câu hỏi đã đưa ra phương án trả lời và người trả lời sẽ lựa chọn 1 trong số những phương án đó

Câu hỏi mở là câu hỏi cho phép người đc phỏng vấn trả lời theo suy nghĩ và ngôn ngữ riếng của họ

Tài liệu sơ cấp : thông tin đc thu thập lần đầu với mục đích riêng biệt

Tài liệu thứ cấp : thông tin đã có sẵn ở đâu đó đã đc thu thập thông tin vì mục đích khác

Thị trường vi mô là tập khách hàng và những người cung ứng hiện thực và tiền năng có nhu cầu thị trường về những mặt hàng mà doanh nghiệp có dự án kinh doanh trong mqh vs các nhân tố môi trường kinh doanh và tập người bán- đối thủ cạnh tranh

Thị trường vĩ mô là tập phức hợp và liên tục các nhân tố của môi trường kinh doanh và các quan hệ trao đổi hàng hóa đc hấp dẫn và đc thực hiện trong 1 không gian mở hữu hạn giữu các chủ thể cung và cầu và phương thức tương tác giữa chúng làm điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của sản xuất và kinh doanh hàng hóa

Cấu trúc bậc thị trường của doanh nghiệp

Thị trường tiêm năng của một dn : là tỉ lệ khả thi của một dn có thể chiếm lĩnh và bán đc 1 loại sản phẩm xác định trong tổng dung lượng thị trường của sản phẩm đó

Dung lượng thị trường của một sản phẩm : là sức dung nạp khối lượng sp tối đa đc mua bởi toàn bộ thị trường ở 1 mức giá xđ trong 1 kì thời gian xđ

Thị phần của một doanh nghiệp : là tỉ trọng hiện thực dung lượng thị trường trên tổng dung lượng thị trường mà 1 dn thực hiện đc trên thị trường đó ứng với mọt giải pháp mkt xđ

Thị trường tiềm năng

+có quan tâm

+ có khả năng chi trả

Thị trường khả hiệu lực

+ có quan tâm

+có khả năng chi trả

+ có đủ điều kiện

Thị trường hữu hiệu :

+ có quan tâm

+có khả năng chi trả

+ có đủ điều kiện

+ có khả năng tiếp cân chào hàng

Thị trường hiện hữu: gồm những khách hàng đang sử dụng sản phẩm của dn

Khái niệm hành vi ứng xử của khách hàng là thuộc tính tư duy tâm lý hỗn hợp để chỉ một tổ chức ổn định của những tin tưởng và thiên hướng đối với một khác thể/một diễn biến và là tiền đề trực tiếp để cá nhân đó tiếp nhận và đáp ứng có ưu tiên đối với khách thể và diễn biến đó

Hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp: là toàn bộ hành động mà DN bộc lộ ra trong quá trình điều tra, mua sắm, sử dụng, đánh giá cho hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của họ.

Chiệc lược mkt bao gồm những nguyên tắc nguyên lí rộng lớn mà các nhà quản trị mkt mong muốn nhờ có nó để đạt đc mục tiêu mkt của mình trên thị trường mục tiêu

Tư duy mkt mục tiêu : là lựa chọn khách hàng để phục vụ và quyết định cung cấp phần giá trị cho khách hàng

Phân đoạn thị trường là là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm nhỏ hơn trên cơ sở sự khác biệt về nhu cầu, ước muốn và đặc điểm trong hành vi.

Đoạn thị trường là một nhóm khách hàng trong thị trường tổng thể có đòi hỏi hay phản ứng như nhau đối với cùng một tập hợp các kích thích mkt

Phân đoạn thị trường theo phương pháp vi phân: lựa chọn các biến số phân đoan và đánh giá cường độ ảnh hưởng và sự tương tác giữa các biến số từ đó xác lập tiêu thức trung tâm (đoạn thị trường chủ yếu) và hệ thống tiêu thức bổ xung (địa chỉ hóa đoạn mục tiêu)

Phân đoạn thị trường theo phương pháp tích phân : chon trc 1 mẫu hình đồng nhất có đặc trưng văn hóa tâm lí đối vs các nhóm nhỏ khách hàng đồng nhất về sở thích ý niệm và thái độ đối với loại sản phẩm nhãn hiệu. Từ đó bổ xung 1 số biến nhằm nhận dạng rõ nét chi tiết hơn đoạn thị trg chính

Yêu cầu cơ bản của phân đoạn thị trường

 Đo lường được: phân đoạn thị trường phải đảm bảo đo lường được quy mô, sức mua và các đặc điểm của khách hàng trong từng đoạn.

Có quy mô đủ lớn: việc phân đoạn thị trường phải hình thành được những nhóm khách hàng có quy mô đủ lớn tạo ra khả năng sinh lời cho doanh nghiệp

Có thể phân biệt được: mục đích của phân đoạn thị trường đó là xác định được thị trường mục tiêu

Có tính khả thi: sau phân đoạn thị trường thì sẽ có vô số đoạn thị trường khác nhau và các cơ hội kinh doanh khác nhau dành cho doanh nghiệp. “Khả năng tiếp cận ” có nghĩa là các hoạt động mar của DN phải tiếp xúc được với khách hàng và phải có đủ nguồn lực để xây, thực hiện các chương trình mar hiệu quả, thu hút và thoả mãn nhu cầu của khách hàng ở đoạn thị trường đó.

Thị trường mục tiêu : là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu và mong muốn mà dn có khả nang đáp ứng đồng thời có thể tạo ra ưu thế hơn so vs đối thủ cạnh tranh

Định vị: là qua trình xây dựng và thông đạt những giá trị đặc trưng của thương hiệu – sản phẩm vào tâm trí của các khách hàng mục tiêu

Mkt-mix là tập hợp những công cụ mkt mang tính chiến thuật mà dn phối hợp để tao ra đáp ứng như mong muốn trong thị trg trọng điểm

Nguồn lực mkt : tập hợp những yếu tố nhằm phối hợp và hỗ trợ chiến lược mkt tạo ra đáp ứng như mong muốn trên thị trg trọng điểm

Sản phẩm là bất cứ thứ gì mà người ta có thể cống hiến ra thị trường để đc chú í mua sắm sử dụng hay tiêu thụ có thể thỏa mãn 1 nhu cầu hay 1 sự cần dùng

Sản phẩm mới là một sản phẩm một dịch vụ hoăc 1 ý tưởng đc 1 số khách hàng tiềm năng cảm nhận như mới

Đơn vị sản phẩm là một sản phẩm riêng biệt đc phân biệt bằng kích thước giá cả hình thức hoạc 1 số thuộc tính khác

Chu kì sống của sản phẩm (PLC): là sự mô tả động thái tiêu thụ 1 sản phẩm từ thời điểm nó xuất hiện trên thị trg tới lúc nó rút lui ra khỏi thị trường

Tên nhãn hiệu: là một bộ phận của nhãn hiệu có thể đọc đc

Nhãn hiệu là tên gọi thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay 1 sự kết hợp giữa các yếu tố này đc dùng để xác nhận sản phẩm của doanh nghiệp nào và phân biệt sản phẩm

Dấu hiệu của nhãn hiệu :biểu tượng, hình vẽ, màu sắc hay kiểu chữ đặc thù

Dấu hiệu hàng hóa là toàn bộ nhãn hiệu hay 1 bộ phận của nó đc đăng kí tại cơ quan quản lí nhãn hiệu do đó đc bảo vệ về mặt pháp lí

Chủng loại sản phẩm là một nhóm sản phẩm có liên quan chặt chẽ vs nhau do giống nhau về chức năng hay do bán chúng cho cùng một nhớm khách hàng thông qua cùng những kiểu tổ chức thương mại hay trong khuôn khổ cùng một giá

Sản phẩm mới nguyên tắc : là loại sản phẩm lầu đầu đc chế tạo và đưa ra thị trường và thường là kết quả của các phát minh kết hợp kĩ thuật

Sản phẩm mới nguyễn mẫu: là sản phẩm đầu tiên dc sx và kinh doanh trên thị trường của một doanh nghiệp nhưng sản phẩm này đã đc kinh doanh bởi công ty khác. (Mới vs mình nhưng k mới vs người khác)

Sản phẩm mới cải tiến : là sp đc hình thành trên cơ sở sp cũ hoặc sp đã tồn tại nhưng có sự nâng cao hoặc cải tiến về mặt thiết kế

Dịch vụ khách hàng : là các dvu bổ sung tối thiếu đi kèm theo sản phẩm cốt lõi khi bán sản phẩm cho khách hàng

-ĐN giá với hoạt động trao đổi: giá là mối tương quan trao đổi trên thị trường.

-ĐN giá với người mua: giá cả của 1 sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán để được quyền sở hữu sp, dvu đó.

ĐN giá với người bán: giá cả 1 hàng hoá, dịch vụ là khoản thu nhập mà người bán nhận được nhờ việc tiêu thị sản phẩm đó.

Giá kinh doanh : là dẫn xuất lợi ích tương hỗ khi cầu gặp cung thị trường và đc thực hiện, là giá trị tiền tệ của sản phẩm đc phát sinh do sự tương tác thị trường giữa người bán và người mua

Chính sách giá là những nguyên tắc định hướng và quan điểm trong ứng xử về giá để đạt đc mục tiêu của dn.

Thị trường cạnh tranh thuần túy : bao gồm nhiều người mua và nhiều người bán trao đổi vs nhau về một thứ sản phẩm đồng nhất.(giá do thị trường quyết định những quy định giá riêng của dn đều k có ý nghĩa)

Thị trường độc quyền thuần túy : là đường cầu của thị trường cũng là đường cầu của ngành ( người bán độc quyền luôn dành quyền quyết định về giá )

Thị trường cạnh tranh có độc quyền bao gồm nhiều người mua người bán giao dịch vs nhau qua 1 khung giá chứ k phải 1 giá thị trường duy nhất

Thị trường độc quyền nhóm : bao gồm 1 số ít người bán từng người trong số họ luôn có thế mạnh để có thể gây ảnh hưởng tới giá thị trường

Điểm hòa vốn : là điểm doanh thu bù đắp đủ chi phí hay lợi nhuận =0

Định giá phân biệt : là dn bán 1 sp hay dvu vs 2 hay nhiều mức giá và các mức giá này không phản ánh sự khác biệt tương xứng về chi phí

Chiến lược định giá : là công việc xác định mức giá cơ bản và sự thay đổi giá có tính toán để đạt đc mục tiêu mkt trên thị trường trọng điểm.

Phân phối trong mkt: là các quyết định đưa hàng hóa vào kênh phân phối với một hệ thống tổ chức công nghệ điều hòa, cân đối thực hiện hàng hóa để tiếp cận và khái thác hợp lí nhất nhu cầu của thị trường để đưa hàng hóa từ sx đế khach hàng cuối cùng nhanh nhất và đạt lợi nhuận tối đa.

Kênh phân phối là sự kết hợp hài hòa giữa người sx vs người trung gian để tổ chức vận chuyển hàng hóa hợp lí nhật nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng cuối cùng.

Dòng phân phối

Dòng vật chất : mô tả công việc di chuyển hàng hóa hiện vật thật sự trong không gian và thời gian từ địa điểm sx đến địa điểm tiêu dùng qua hệ thống kho hàng và phương tiện vận chuyển

Dòng sở hữu : mô tả việc chuyển quyền sở hữu sp thành viên này sang thành viên khác trong kênh

Dòng thanh toán :mô tả sự vận động của tiền và chứng từ thanh toán

Dòng thông tin : mô tả quá trình trao đổi thông tin giữa các thành viên kênh trong quá trình phân phối

Dòng xúc tiến : mô tả sự phối hợp và trợ giúp hoạt động xúc tiến giữa các thành viên trong kênh

Trung gian phân phối là gì:  là người đứng giữa người sx và người tiêu dùng cuối cùng sở hữu, mang danh nghĩa sở hữu hoặc tham gia vào các giao dịch trực tiếp để nhận phần lợi nhuận do đầu tư hiệu quả hoặc nhận thua lỗ do đầu tư không hiệu quả khi thực hiện chức năng trung gian.

Người trung gian : là các cá nhân/tổ chức đứng giữa nhà sx đầu tiên đến người tiêu dùng cuối cùng mang danh nghĩa pháp nhân thay thế

Chính sách phân phối : bao gồm 1 tổ hợp các định hướng, nguyên tắc, biện pháp và quy tắc hoạt động đc các tổ chức mkt chấp nhận và tôn trọng thực hiện đối vs việc lựa chọn kênh phân phối phân công nhiệm vụ mkt giữa các chủ thế khác nhau và các ứng xử cơ bản đc chấp nhận theo định hướng thoả mãn nhu cầu thị trường để đưa hàng hóa từ sx đến khách hàng cuối cùng nhanh nhất và nhằm đạt lợi nhuận tối đa

Tổ chức mkt là bộ phận cấu thành tổ hợp đồng bộ chiến lược mkt của dn

Lựa chọn kênh phân phối bao hàm các công việc mà 1 chủ thế thường kỳ vọng ở chủ thể khác trog kênh như ủng hộ sẽ đc đưa ra và các thủ pháp khác nhau đc chấp nhận khi thực hiện các chức năng trong kênh

Phân công nhiệm vụ mkt bao hàm các quan hệ của tất cả các chủ thể của kênh và tương tác theo hướng nâng cao sự cung ứng đồng thời kích đẩy nhu cầu tiêu dùng hợp lý

Phân phối đại lý đặc quyền bao hàm một hợp đồng hợp pháp giữa chủ quyền và đại lý đặc quyền chỉ ra nghĩa vụ và đặc quyền mỗi bên.

Hệ thống mkt ngang là trật tự kênh trong đó 2 hoặc nhiều dn ở 1 mức kênh liên doanh vs nhau để theo đuổi mkt mới

Hệ thống mkt dọc :VMS

Khái niệm xúc tiến : là một lĩnh vực hoạt động mkt đặc biệt và có chủ đích đc định hướng vào việc chào hàng chiêu khách và xác lập một quan hệ thuận lợi nhất giữa dn và bán hàng của nó vs tập khách hàng tiềm năng trọng điểm nhằm phối thuộc triển khai năng động chiến lược và chương trình mkt mix để lựa chọn của dn

Quảng cáo là bất kỳ 1 hình thức giới thiệu gián tiếp và khuếch trương mang tính phi cá nhân cho các í tưởng sp hay dvu do 1 người bảo trợ có liên hệ chỉ ra

Xúc tiến bán: là các kích thích ngắn hạn khuyến khích người ta mua hay bán một sp, dvu

Quan hệ công chúng (PR) là xây dựng các mqh tốt đẹp vs các giới công chúng khác nhau bằng cách làm cho nhiều người biết và có thiện cảm vs mình, xây dựng một hình ảnh tốt đẹp và xử lý hay ngăn chặn những đàm tiếu câu chuyện vụ việc bất lợi

Mkt trực tiếp là sử dụng 1hay nhiều công cụ truyền thông mkt để ảnh hưởng đến quyết định mua trực tiếp của khách hàng và tạo nên các giao dịch kinh doanh tại mọi địa điểm

Chiến lược đẩy: sử dụng nhận viên bán hàng và khuyến khích hoạt động mua bán ở các trung gian – đẩy hàng hoà trong kênh ra thị trường.

Chiến lược kéo: tác động trực tiếp tới người tiêu dùng – tới khách hàng mục tiêu của mình. Bằng các việc tăng cường quảng cáo và xúc tiến bán. Nhằm hình thành nhu cầu, áp lực cần thoả mãn nhu cầu.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời