You are currently viewing 3 cách để bắt đầu xây dựng thương hiêu cá nhân

1 Tạo kênh Youtube chia sẻ về bất kỳ chủ đề nào mà bạn có khả năng làm tốt nội dung
2 Tạo một blog để chia sẻ về lĩnh vực mà bạn kiến thức kinh nghiệm
3 Tham gia vào hội nhóm nào đó trên mạng xã hội và đóng góp tích cực trên đó

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời