You are currently viewing Tóm tắt nội dung và các quy trình trong Marketing căn bản

Nội dung được trình bày ngắn gọn đủ ý và tóm lược quy trình các bước thực hiện trong Marketing căn bản giúp người học ghi nhớ lâu để vận dụng hiệu quả.

Nội dung Marketing căn bản trọng điểm

:

1. Phân đoạn thị trường

Khái niệm: Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm nhỏ.
Đoạn thị trường là một nhóm khách hàng có phản ứng như nhau đối với một kích thích Marketing.

2. Yêu cầu phân đoạn thị trường

:
– Đo lường được: Quy mô, sức mua, đặc điểm khách hàng.
– Quy mô đủ lớn: nhóm khách hàng, sinh lời cho doanh nghiệp.
– Phân biệt được: để xác định thị trường mục tiêu.
– Tính khả thi: Doanh nghiệp phải tiếp xúc được với khách hàng và phải có đủ nguồn lực.

3. Chức năng Marketing (6 chức năng)

– Thích ứng: làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu.
– Phân phối: quá trình vận động của sản phẩm.
– Tiêu thụ: cung ứng sản phẩm cho khách hàng.
– Hỗ trợ: phân loại hàng hóa, quảng cáo, xúc tiến, quan hệ công chúng.
– Mạo hiểm: mất mát, tổn thất có thể xảy ra khi kinh doanh.
– Điều hòa: điều hòa chức năng các bộ phận trong công ty.

4. Kết cấu dòng vận chuyển và phân phối sản phẩm

:
– Dòng chuyển giao
– Dòng thông tin
– Dòng vật lý
– Dòng thanh toán
– Dòng xúc tiến.

5. Chính sách phân phối

:
– Phân phối đại trà: Mở rộng tối đa nhà phân phối, đảm bảo tới khách hàng rộng rãi là hàng hóa nhu cầu thiết yếu hằng ngày.
– Phân phối đại lý độc quyền: hạn chế đại lý, kinh doanh khu vực xác định.
– Phương pháp chọn lọc: có nhiều đại lý nhưng phải chọn lọc.

6. Mục tiêu định giá

– Tồn tại (thoát hiểm)
– Tối đa hóa lợi nhuận
– Dẫn đầu thị phần: tăng sản lượng bán.
– Dẫn đầu chất lượng: sẽ để giá cao.

7. Quy trình xác lập giá

– Mục tiêu giá.
– Sức cầu thị trường.
– Tính chi phí.
– Phân tích giá đối thủ,
– Chọn phương pháp định giá.
– Quyết định mức giá.

8. Khái niệm nghiên cứu Marketing

– Xác định tài liệu cần thiết.
– Thu thập, phân tích, báo cáo thông tin đó.

9. Định nghĩa giá theo Marketing

:
– Hoạt động trao đổi: giá là mối tương quan trao đổi trên thị trường.
– Người mua: giá là khoản tiền người mua phải trả để được sở hữu sản phẩm.
– Người bán: giá là khoản thu nhập được nhờ việc tiếp thị sản phẩm đó.

10. Chu kỳ sống của sản phẩm

:
– Khái niệm: là sự biến đổi của doanh số tiêu thụ của sản phẩm từ khi tham gia thị trường đến khi rút lui khỏi thị trường.
– Mỗi loại hàng hóa khác nhau có chu kỳ sống khác nhau.

11. Trung gian phân phối

:
– Khái niệm: là người đứng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng.
– Tham gia giao dịch để nhận lợi nhuận.
– Vai trò: giảm bớt các đầu mối, chuyên chở tăng tính thích ứng của hàng hóa với thị trường.

12. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua

– Văn hóa: nền văn hóa, sự giao lưu văn hóa.
– Xã hội: gia đình, giai cấp xã hội.
– Cá nhân: tuổi, giới tính, hoàn cảnh kinh tế.
– Tâm lý: động cơ, sự cảm nhận, học thức.

13. Marketing mix (4P)

– Sản phẩm (Product)
– Giá (Price)
– Phân phối (Place)
– Xúc tiến (Promotion)

14. Lực lượng chủ yếu môi trường Marketing vĩ mô

– Nhân khẩu học: dân số, tốc độ đo thị hóa.
– Kinh tế: thu nhập, lạm phát.
– Tự nhiên: nguồn tài nguyên, khí hậu.
– Khoa học – kỹ thuật: sự tiến bộ khoa học – kỹ thuật.
– Chính trị: pháp luật, chính sách, tình hình chính trị.
– Văn hóa: nền văn hóa, giao lưu văn hóa.

15. Thái độ mua sắm của khách hàng

– Hài lòng.
– Không hài lòng.
– Tẩy chay, tuyên truyền xấu về sản phẩm.

16. Marketing trực tiếp

– Kết hợp quảng cáo, xúc tiến bán, bán hàng cá nhân không thông qua trung gian.
– Các loại Marketing trực tiếp: thư, điện thoại, truyền hình, internet.

Các quy trình trong Marketing căn bản

:

1. Đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm

:
– Bước 1: Động cơ.
– Bước 2: Ý niệm và thái độ.
– Bước 3: Đánh giá theo thang điểm 10.
– Bước 4: Xây dựng hệ số quan trọng.
– Bước 5: Xác định điểm quan trọng cho từng sản phẩm.

2. Quyết định mua của khách hàng

:
– Bước 1: Nhu cầu.
– Bước 2: Tìm kiếm.
– Bước 3: Đánh giá.
– Bước 4: Quyết định.
– Bước 5: Cảm nhận sau mua.

3. Đánh giá nhãn hiệu để quyết định mua

– Bước 1: Tổng nhãn hiệu.
– Bước 2: Nhãn hiệu lưu ý.
– Bước 3: Nhãn hiệu cân nhắc.
– Bước 4: Nhãn hiệu lựa chọn.
– Bước 5: Quyết định.

4. Phương pháp luận nghiên cứu Marketing

– Bước 1: xác định vấn đề và mục tiêu.
– Bước 2: lập kế hoạch.
– Bước 3: thu thập dữ liệu.
– Bước 4: phân tích dữ liệu.
– Bước 5: trình bày và báo cáo.

5. Xác định mục tiêu kế hoạch Marketing

:
– Bước 1: phát hiện vấn đề.
– Bước 2: sơ bộ.
– Bước 3: thăm dò.
– Bước 4: xác định.

6. Chọn mẫu nghiên cứu Marketing

.
– Bước 1: xác định và phân đoạn.
– Bước 2: thông số đại diện.
– Bước 3: đơn vị mẫu, xác suất.
– Bước 4: kết cấu mẫu.
– Bước 5: lựa chọn mẫu thực.

7. Xác lập chiến lược Marketing

:
– Bước 1: phân tích khả năng của công ty.
– Bước 2: mục tiêu.
– Bước 3: trình bày.
– Bước 4: chọn chiến lược tối ưu.

8. Phân đoạn thị trường phân phối vi phân

:
– Bước 1: mục tiêu.
– Bước 2: lựa chọn.
– Bước 3: chung tâm và đánh giá.
– Bước 4: bổ sung và nhận dạng.
– Bước 5: ước lượng.
– Bước 6: đặt tên.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời