Nguyên tắc cộng đồng và quyền riêng tư

Bạn có câu hỏi liên quan đến bảo mật cần câu trả lời? Bài đăng này có bạn bao gồm.

Tạo môi trường an toàn để người sáng tạo được là chính họ là trọng tâm của TikTok. Tìm hiểu thêm về Nguyên tắc cộng đồng giúp cung cấp bầu không khí đó tại đây.

TikTok cố gắng tạo ra trải nghiệm thân thiện cho tất cả mọi người. Khám phá các cài đặt và công cụ an toàn khác nhau mà bạn có thể tận dụng tại đây.